16

راهنمای انتقال سیم کارت رایتل به شخصی دیگر

اخبار رایتل
انتقال مالکیت سیم کارت رایتل

راهنمای انتقال سیم کارت رایتل به شخصی دیگر

شاید شما نیز از آن دسته افرادی باشید که خواسته باشید سیم کارت رایتل خود را به شخص دیگری منتقل کنید و یا آن را بفروشید حالا این سوال برای شما پیش میاید که چگونه مالکیت سیم کارت خود را به شخص دیگری منتقل کنید؟ با ایتور همراه باشید تا به این سوال شما پاسخ دهیم ...

برای انتقال مالکیت سیم کارتهای رایتل کافی است که به یکی از دفاتر نمایندگی های فروش و خدمات رایتل در شهر خود مراجعه نمایید و سیم کارت رایتل خود را به شخص دیگری منتقل نمایید برای مشاهده لیست دفاتر نمایندگی های رایتل در شهر های مختلف می توانید به وبسایت رایتل مراجعه نمایید.


برای منتقل کردن سیم کارت رایتل شرایطی وجود دارد در زیر شرایط انتقال سیم کارت رایتل ذکر شده است:

1) برای انتقال سیم کارت حضور شخص منتقل کنند و شخص دریافت کننده سیم کارت رایتل الزامی می باشد.

2) به همراه داشتن اصل کارت ملی منتقل کننده سیم کارت و دریافت کننده سیم کارت.

3) اگر انتقال سیم کارت از طرف وکیل قانونی انجام می شود به همراه داشتن اصل وکالتنامه و تصویر آن الزامی می باشد.

4) شخص انتقال دهنده سیم کارت باید اصل سند سیم کارت رایتل خود را به همراه داشته باشد.

5) برای انتقال سیم کارت به همراه داشتن صفحه ی چاپی پرداخت قبض برای سیم کارت های دائمی و همچنین به همراه داشتن برگه ی پرداخت آبونمان در روز مراجعه الزامی می باشد.

6) اگر به سیم کارت فیزیکی خود دسترسی ندارید باید به فروشگاه های رایتل مراجعه سیم کارت را تعویض نمایید و سپس برای انتقال مالکیت سیم کارت رایتل خود اقدام کنید.

نکته: به این نکته توجه داشته باشید که پس از منتقل کردن سیم کارت، میزان اعتبار و شارژ رایتل باقی مانده در سیم کارت و همچنین اعتبار بسته های فعال از بین می رود و قابل انتقال به مالک جدید نمی باشد و همچنین سرعت اینترنت به سرعت پایه باز خواهد گشت. در صورتی مالک جدید سیم کارت خواهان اینترنت پرسرعت رایتل باشد باید دوباره به کمک سامانه مدیریت حساب رایتل اقدام به تکمیل مدارک مورد نیاز نماید و از نو شارژ رایتل تهیه نماید.

نکته: در صورتی که بروی سیم کارتی که قصد انتقال آن را دارید طرح بی نهایت فعال باشد باید قبل از انتقال مالکیت سیم کارت به سامانه مدیریت حساب بروید و طرح بی نهایت خود را لغو کنید و پول خود را دریافت نمایید.

نکته: سیم کارت هایی قابل انتقال می باشند که حداقل بیست روز از تاریخ آخرین انتقال آنها گذشته باشد و یا همین مدت از تاریخ فعالسازی این سیم کارت سپری شده باشد.